วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 44-9234-13-3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2567 67069408837 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
2 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ หมายเลข 64-6005-95-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2567 67069407639 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
3 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2567 67069396880 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
4 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2567 67069395246 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
5 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2567 67069398167 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
6 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 60-0697-20-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2567 67069379365 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
7 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 64-6005-95-1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2567 67069378166 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
8 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 44-9263-13-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2567 67069382110 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
9 ซื้อวัสดุเครื่องจักรฯ หมายเลข 15-6216-94-0 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2567 67069380662 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
10 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2567 67069348764 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
11 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2567 67069208707 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
12 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2567 67069207326 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
13 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2567 67069207470 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
14 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2567 67069207652 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
15 ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2567 67069207965 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 645 รายการ