สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2566 13/02/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม 2565 06/01/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พ.ย.65 19/12/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ต.ค.65 08/11/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
20 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กันยายน 2565 10/10/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน สิงหาคม 2565 05/09/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565 08/08/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2565 05/07/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2565 08/06/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 09/05/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม 2565 04/04/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 09/03/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มกราคม 2565 17/02/2565 - สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
29 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2563 ถึงเดือน ธ.ค. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/01/2564 64017092712 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤษภาคม 2563 11/06/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 48 รายการ