f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ประชุมสรุปผล การคัดเลือกนักกีฬาแต่ละประเภท เพื่อเป็นตัวแทน ของสำนักงานทางหลวงที่ 7 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมทางหลวง ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -20 ธันวาคม 2562
ลงวันที่ 12/12/2562

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562
นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) เป็นประธานในการประชุมสรุปผล
การคัดเลือกนักกีฬาแต่ละประเภท เพื่อเป็นตัวแทน
ของสำนักงานทางหลวงที่ 7 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาภายในกรมทางหลวง ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -20 ธันวาคม 2562 โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1 และ 2,ศูนย์สร้างทางขอนแก่น,
ศูนย์สร้างและบูรณะสะพานที่ 2 (ขอนแก่น)
แขวงทางหลวงในพื้นที่,หัวหน้าส่วน, ฝ่าย,งาน
สำนักงานทางหลวงที่ 7 เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7 ชั้น 3
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586


'