f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2562
ลงวันที่ 12/12/2562

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 13.30 น.
นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน
ครั้งที่ 4/2562 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1 และ 2 แขวงทางหลวงในพื้นที่,หัวหน้าส่วน, ฝ่าย,งาน สำนักงานทางหลวงที่ 7 เข้าร่วมประชุมดังกล่าว
ณ ห้องประชุมสำนักงานทางหลวงที่ 7 ชั้น 3
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586


'