f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562
ลงวันที่ 05/12/2562

นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และถวายบังคม
เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2562
ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586


'