f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
กิจกรรมทำบุญตักบาตร กับส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นในโครงการ “ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์ จังหวัดขอนแก่น
ลงวันที่ 04/11/2562

นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ได้มอบหมายให้
ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร
กับส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นในโครงการ “ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร เทิดไท้องค์ราชัน”
ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์
จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวันจันทร์แรกของทุกเดือน
จัดขึ้นตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2562 จนถึง เดือนกันยายน 2563
ณ พุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เรารักกรมทางหลวง


'