f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ประชุมการเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
ลงวันที่ 31/10/2562

นายพินิจ แก้วมาคุณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)มอบหมายให้ สันติ ดุลยมหากำธร ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ร่วมกันส่วนราชการทุกภาคส่วนในจังหวัดขอนแก่น
โดยมีนายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เป็นประธานในการประชุม
ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง
#เรารักกรมทางหลวง


'