f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
วารสารทางหลวงสัมพันธ์ ฉบับที่ 9/2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 ในการสัมภาษณ์ นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
ลงวันที่ 10/07/2562

วารสารทางหลวงสัมพันธ์ ฉบับที่ 9/2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

ในการสัมภาษณ์ นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

สามารถอ่าน e-Book ได้ที่ http://tiny.cc/3s1h9y

และดาวโหลด์ไฟล์ได้ที่ Official Website สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) http://khonkaen.doh.go.th

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
19 ดาวน์โหลด

'