f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
กิจกรรมทำบุญตักบาตรกับส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นในโครงการ “ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร” วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
ลงวันที่ 01/07/2562

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562
นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
มอบหมายให้ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรกับส่วนราชการในจังหวัดขอนแก่นในโครงการ “ทำบุญตักบาตร ทวยราษฎร์ถวายพระพร”
โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น
ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวันจันทร์แรกของทุกเดือน จัดขึ้นตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน 2561 จนถึง เดือนกันยายน 2562
ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เรารักกรมทางหลวง


'