วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง กรมทางหลวง ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุป แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
ลงวันที่ 10/03/2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 น.
นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง กรมทางหลวง
ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุป แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
โดยมี นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7
ข้าราชการ,เจ้าหน้าที่ พร้อมแขวงทางหลวงในสังกัด ร่วมต้อนรับ

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานทางหลวงที่ 7

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม 4 ดาวน์โหลด

'