สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง กรมทางหลวง ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุป แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
ลงวันที่ 10/03/2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 09:00 น.
นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ รองอธิบดีฝ่ายบำรุงทาง กรมทางหลวง
ได้เดินทางตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุป แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
โดยมี นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7
ข้าราชการ,เจ้าหน้าที่ พร้อมแขวงทางหลวงในสังกัด ร่วมต้อนรับ

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานทางหลวงที่ 7

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม 84 ดาวน์โหลด

'