วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 2/2566
ลงวันที่ 27/02/2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.
นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1 ,
ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) , ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัดขอนแก่น
ครั้งที่ 2/2566

ณ ห้องแก่นเมือง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
39 ดาวน์โหลด

'