วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ประชุม "โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยบนทางหลวงในพื้นที่ย่านชุมชน ๑ โครงการ "
ลงวันที่ 21/02/2566
วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการ สำนักงานทางหลวงที่ ๗ มอบหมายให้
นายรุ่ง บัวใหญ่รักษา รองผู้อำนวยการตำแหน่งที่ ๑ , นายเอนก สุวรรณภูเต รองผู้อำนวยการตำแหน่งที่ ๒
นายเสน่ห์ เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน , นายวุฒิพงษ์ ธรรมศรี ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงานก่อสร้าง
นายสวัสดิ์ ศึกขยาด ผู้อำนวยการส่วนอำนวยความปลอดภัย พร้อมด้วย นายยศชาติ สร้อยไข วิศวกรโยธาชำนาญการ
เข้าร่วมประชุม "โครงการบริหารจัดการความปลอดภัยบนทางหลวงในพื้นที่ย่านชุมชน ๑ โครงการ "
ผ่านการประชุม video conference (zoom application)

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
เอกสารประกอบการประชุม 13 ดาวน์โหลด

'