f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
Online Survey ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ ความพึงพอใจของประชาชน
ลงวันที่ 20/07/2564

Online Survey
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ
สแกน QR CODE หรือ https://opdc.csn.cx/
ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน
ทุกเห็น มีความหมาย

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
Poster QR code + Link 29 ดาวน์โหลด
QR Code + Link 28 ดาวน์โหลด

'