f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ขอยกเลิกการประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป เฉพาะตำแหน่งพนักงานโยธา สังกัดแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่)
ลงวันที่ 26/03/2564

 

ประกาศ 

สำนักงานทางหลวงที่ 7 ขอยกเลิกการประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

เฉพาะตำแหน่งพนักงานโยธา สังกัดแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 3 (บ้านไผ่) 

ตามประกาศกรมทางหลวง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ลว. 23 มีนาคม 2564

เอกสารแนบประกาศ สามารถดาวน์โหลดเพื่ออ่านเพิ่มเติมได้ ที่ลิ้งค์ข้างล่าง https://drive.google.com/file/d/1NpnV5MeZxT365EtVv1KrD7w-DHLa89ia/


'