f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
#ไทยไปด้วยกัน
ลงวันที่ 12/11/2563
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม
ช่องทางการติดต่อเพื่อแจ้งปัญหาข้อร้องเรียนและขอคำปรึกษา
ที่อยู่ : สำนักงานทางหลวงที่ 7 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000โทรศัพท์ : 043-246778 โทรสาร : 043-246785
Facebook Page : สำนักงานทางหลวงที่ 7 กรมทางหลวง
Website : khonkaen.doh.go.th
ร้องเรียนผ่าน เว็บกรมทางหลวงไปยังหน่วยงาน
ในสังกัด http://complain.doh.go.th
#ช่องทาการแจ้งปัญหาความเดือดร้อน และการขอรับความช่วยเหลือเร่งด่วน ผ่าน Official Line : ไทยไปด้วยกันขอนแก่น
ผ่านทางลิงค์ : https://lin.ee/UE9mSzw
ID Line : @266tbyit

'