f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
นายจรุณชัย อินทร์สิงห์ ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม และข้าราชการ ในสังกัดเข้าร่วมพิธี ถวายเครื่องราชสักการะ/วางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
ลงวันที่ 12/08/2563
 
วันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 19.00น.
นายพินิจ แก้วมาคูณ
ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
มอบหมายให้นายจรุณชัย อินทร์สิงห์
ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
และข้าราชการ ในสังกัดเข้าร่วมพิธี
ถวายเครื่องราชสักการะ/วางพานพุ่ม
และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2563 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชนินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ณ ห้องประชุมแก่นเมือง (ชั้น 1)
ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น

'