วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงาน และถนนด้านข้างสำนัก เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ลงวันที่ 13/12/2562

นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) พร้อมด้วย นายธวัชชัย พรไพรินทร์, นายเกรียงศักดิ์ ตันปิยะกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1 และ 2 นำข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์จิตอาสา โดยร่วมกันทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงาน และถนนด้านข้างสำนัก เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของประชาชนที่มีต่อ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


'