วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ Big Cleaning Day 2562
ลงวันที่ 05/08/2562

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 
นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 
เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ 
Big Cleaning Day 2562
และนำข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ 
ร่วมทำกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ 
ณ บริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 7 และบริเวณบ้านพัก
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เรารักกรมทางหลวง


'