f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
กิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562
ลงวันที่ 15/05/2562

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. 
นายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฯ ตำแหน่งที่ 1 และตำแหน่งที่ 2,ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 
ณ บริเวณบ้านพักข้าราชการ 
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586
#เรารักกรมทางหลวง


'