วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
สวัสดีปีใหม่ 2562
ลงวันที่ 03/01/2562

วันพฤหัสบดีที่ 3 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.

ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น) พร้อมแขวงทางหลวงในพื้นที่

เข้ามอบกระเช้า และสวัสดีปีใหม่ ขอพร จากนายพินิจ แก้วมาคูณ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

และรองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1 และ 2 เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2562 ตามขนบธรรมเนียมชาวไทย ณ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)


'