f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)
Office Of Highways 7 (Khonkaen)
วิสัยทัศน์ : "มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน"
ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562
ลงวันที่ 23/04/2562

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 15.30น.
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานทางหลวงที่ 7 (ขอนแก่น)

พร้อมด้วย แขวงทางหลวงในสังกัด ร่วมกิจกรรม รดน้ำขอพร ผู้อำนวยสำนักงานทางหลวงที่ 7 
นายพินิจ แก้วมาคูณ และรองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1 และตำแหน่งที่ 2

เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 
ณ สำนักงานทางหลวงที่ 7
#กรมทางหลวง
#สายด่วนกรมทางหลวง1586


'