วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
พิธีเปิดจุดบริการทั่วไทย เทศกาลปีใหม่ 2567
ลงวันที่ 28/12/2566
?? ข่าวประชาสัมพันธ์ ??
วันที่ 28 ธันวาคม 2566 นายรุ่ง บัวใหญ่รักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 7 ตำแหน่งที่ 1 ประธานในพิธี นายกฤติเดช ศรียงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) นายวินัย สุทธิประภา รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายปฏิบัติการ นายวินัย ไชยพรหม รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายวิศวกรรม นายศานิต ขาวเมืองน้อย รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงฝ่ายบริหาร พร้อมด้วย สถานีตำรวจภูธรชุมแพ สถานีตำรวจทางหลวง 2 กองกำกับการ 4 กองบัญชาการตำรวจทางหลวง (ชุมแพ) สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาชุมแพ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขาชุมแพ โรงพยาบาลชุมแพ อาสากู้ภัยตำรวจทางหลวง ประธานหน่วยกู้ภัยชุมแพเต็กก่าจีแชเกาะ กู้ภัยเมืองชุมแพ หมวดทางหลวงในสังกัด และคณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมพิธีเปิดจุดบริการทั่วไทย 2567 และปล่อยขบวนรถ รถประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ใส่ใจกำลัง 3 “ใส่ใจตนเอง ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง ใส่ใจประชาชน” ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อเป็นการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ระหว่าง วันที่ 29 ธันวาคม 2566 – วันที่ 4 มกราคม 2567

'