วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ลงวันที่ 23/10/2566

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกฤติเดช ศรียงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) มอบหมายให้ฝ่ายปฏิบัติการ โดย นายวินัย สุทธิประภา รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนเก่นที่ 2 (ชุมแพ) ฝ่ายปฏิบัติการ นายไพรัช นันทะราช หัวหน้าหมวดทางหลวงเกษตรสมบูรณ์ นายวรวุธ บุตรจันทร์ หัวหน้าหมวดทงหลวงหนองไผ่ นายธนวัฒน์ ทัศคร หัวหน้าหมวดทางหลวงโนนหัน นายรัตนศักดิ์ โสบุญมา หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองเรือ นายพงษ์พิพัฒน์ อยู่ยง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน และนายชาติสยาม ถิ่นอุดม พนักงานโยธา

เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอชุมเพ โดยมี นายไพศาล วงษ์ชีวะสกุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารปกครองอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอชุมแพ เป็นประธานในพิธี


'