วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566
ลงวันที่ 12/08/2566

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น.
นายกฤติเดช ศรียงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ ๒
(ชุมแพ) มอบหมายให้ฝ่ายปฏิบัติการ โดย นายไพรัช นันทะราช
หัวหน้าหมวดทางหลวงเกษตรสมบูรณ์ นายวรวุธ บุตรจันทร์
หัวหน้าหมวดทางหลวงหนองไผ่ และนายธนวัฒน์ ทัศคร หัวหน้า
หมวดทางหลวงโนนหัน เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม
๒๕๖b เพื่อให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงออกถึงความ
จงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมพิธีถวาย
เครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภอชุมแพ โดยมี นางสุภาวดี ศรีสุข
วัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานในพิธี


'