วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม
ลงวันที่ 27/06/2566

คณะผู้บริหาร พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ดำเนินโครงการสาธารณประโยชน์ กิจกรรมทำความสะอาดผิวทาง บริเวณทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร่องแซง - หนองแก ระหว่าง กม.470+000 - กม.471+000 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เนื่องในโอกาสครบรอบ 111 ปี กระทรวงคมนาคม


'