วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ลงวันที่ 03/06/2566

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น. นายกฤติเดช  ศรียงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) มอบหมายให้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โดย นางอุบลวรรณ  มูลไชย หัวหน้างานสารบรรณ นายโสพล มูลไชย พนักงานขับเครื่องกล ขนาดหนัก ระดับ ช.2 และนายชุมพร  พรหมมินทร์ พนักงานโยธา เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม ณ หอประชุมอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นางสุภาวดี  ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ เป็นประธานในพิธี


'