วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
กิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ประจำปี 2566
ลงวันที่ 02/06/2566

นายกฤติเดช  ศรียงค์  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) รองผู้อำนวยการ หัวหน้าหมวดทางหลวงในสังกัด หัวหน้างาน พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) ร่วมกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ" ประจำปี 2566 ณ บริเวณพื้นที่ริมสระน้ำ ศาลารวมใจแก้วมาคูณ  แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)


'