วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
พิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2566
ลงวันที่ 11/04/2566

วันที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. นายกฤติเดช  ศรียงค์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ) นายวินัย ไขยพรหม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม นายศานิต ขาวเมืองน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร คณะเจ้าหน้าที่แขวงฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐฯ "ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาล สงกรานต์ ปี 2566" และปล่อยขบวนรถ รถบริการประชาชน เพื่อประชาสัมพันธ์และอำนวยความปลอดภัยให้กับประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 ณ ศูนย์บริการประชาชน จุดบริการทั่วไทย แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 2 (ชุมแพ)


'