วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทางอย่างมีคุณภาพ บริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพประทับใจผู้ใช้ทาง
title
แขวงทางหลวงขอนแก่นที่ 1
Khon Kaen 1 Highway District
การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย เพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของไทย ของกรมทางหลวง
ลงวันที่ 07/02/2567

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทย ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยของกรมทางหลวง ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาของคนไทยตามความเหมาะสมของท้องถิ่นทุกวันพุธและวันศุกร์ของสัปดาห์


'