title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อไฟกระพริบ 26/10/2566 99,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อสีจราจร จำนวน 3 รายการ 25/10/2566 98,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 25/10/2566 99,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 25/10/2566 21,420.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อยาง จำนวน 3 รายการ 25/10/2566 495,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน โนนเห็น - คำกุง ตอน 3 ระหว่าง กม.9+000 - กม.15+000 (ดำเนินการเป็นช่วง ๆ) 10/04/2567 499,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 24/10/2566 42,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 24/10/2566 82,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 24/10/2566 13,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 20/10/2566 54,680.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,800 ลิตร 20/10/2566 210,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อปุ๋ย จำนวน 6 รายการ 19/10/2566 55,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/10/2566 89,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 19/10/2566 90,950.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 19/10/2566 37,695.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 855 รายการ