title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
821 04/03/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อหลักนำทางชนิดอ่อนตัว เผยแพร่ขึ้นเว็บ
822 28/02/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
823 26/02/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวงใหม่ (ทดแทนของเดิม) และย้ายจุดก่อสร้างศาลาทางหลวงใหม่ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
824 25/02/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อกระดาษ A4 จำนวน 100 รีม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
825 21/02/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล 3,000 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
826 21/02/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
827 15/02/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายาการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
828 14/02/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
829 14/02/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
830 11/02/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อ Hot mix เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 821 ถึง 830 จาก 840 รายการ