title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
811 21/03/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อสีตีเส้นจราจร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
812 21/03/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
813 19/03/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
814 19/03/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
815 14/03/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อเทปวัดระยะเหล็กเคลือบไนล่อน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
816 13/03/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล (ด่าน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
817 12/03/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
818 07/03/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อหลักนำทางชนิดอ่อนตัว เผยแพร่ขึ้นเว็บ
819 07/03/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
820 05/03/2562 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ จำนวน 2,000 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 811 ถึง 820 จาก 840 รายการ