title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 09/11/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 08/11/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อผงซับน้ำมัน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 08/11/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 08/11/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เปลี่ยนแปลงแผน
75 08/11/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 08/11/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 22 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 08/11/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ติดตั้งไฟกระพริบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงหมายเลข 227 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 06/11/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 02/11/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อแผ่นสะท้อนแสง จำนวน 2 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 31/10/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 840 รายการ