title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 22/01/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 2329 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 03/01/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2410 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 25/12/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 2096 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 19/12/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) แก้ไขบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2022 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 18/12/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 18/12/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 2096 2092 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 22/11/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซ่อมแซมหน่วยบริการประชาชนตำรวจ ทางหลวงหนองหาน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 21/11/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 10/11/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 09/11/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) ซื้อหิน จำนวน 3 รายการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 840 รายการ