title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 29/03/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา บนทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน – กุมภวาปี ตอน 7 ระหว่าง กม.11+500 - กม.18+450 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 29/03/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน โนนเห็น - คำกุง ตอน 3 ระหว่าง กม.9+000 - กม.15+000 (ดำเนินการเป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 28/03/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง - ศรีธาตุ ตอน 1 ระหว่าง กม. 10+000 - กม.33+000 (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 25/03/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ตอน 8 ระหว่าง กม.13+870 - กม.15+620 เปลี่ยนแปลงแผน
25 25/03/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 รหัสงาน 31510 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 227 ตอน ลำพันชาด - บ้านผาสุก ตอน 3 ระหว่าง กม. 95+000 - กม120+850 (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 21/03/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 รหัสงาน 31510 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2329 ตอน เพ็ญ - สร้างคอม ตอน 1 ระหว่าง กม. 10+000 - กม.27+000 (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 21/03/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 รหัสงาน 31510 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง - ศรีธาตุ ตอน 1 ระหว่าง กม. 10+000 - กม.33+000 (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 21/03/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ.อุดรธานี 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 21/03/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 2255 ตอน นาข่า - สุมเส้า ระหว่าง กม. 0+000 - กม.22+031 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2329 ตอน เพ็ญ - สร้า เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 20/03/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน ตอน 2 ระหว่าง กม.25+700 - กม.27+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 840 รายการ