title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 11/04/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2393 ตอน คำกุง – หนองกุงทับม้า ตอน 2 ระหว่าง กม.25+550 - กม.28+260 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 11/04/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม – หนองหาน ตอน 3 ระหว่าง กม.23+528 Rt. - กม.31+000 Rt. (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 11/04/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน – บ้านยา ตอน 5 ระหว่าง กม.53+330 Lt./Rt. - กม.55+245 Lt./Rt. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 11/04/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 22300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน – บ้านยา ตอน 2 ระหว่าง กม.38+800 Rt.- กม.42+465 Rt. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 09/04/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างโครงการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2329 ตอน เพ็ญ - สร้างคอม ตอน 1 ระหว่าง กม.13+600 - กม.16+370 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 09/04/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างโครงการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2312 ตอน หนองหาน - สุมเส้า ตอน 3 ระหว่าง กม.2+000 - กม.4+790 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 09/04/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างโครงการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2312 ตอน หนองหาน - สุมเส้า ตอน 6 ระหว่าง กม.9+800 - กม.12+530 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 09/04/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างโครงการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน บ้านดุง - หนองกา ตอน 3 ระหว่าง กม.66+110 - กม.69+091 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 09/04/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างโครงการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง ตอน 1 ระหว่าง กม.6+320 - กม.8+600 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 09/04/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ้างก่อสร้างโครงการกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทาง ผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม - บ้านดุง ตอน 11 ระหว่าง กม.44+665 - กม.49+900 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 840 รายการ