title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน บ้านดุง - หนองกา ตอน 2 18/01/2566 624/-/จ.66/009 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
107 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2096 11/01/2566 624/-/จ.66/005 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
108 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 2410 และ 2022 11/01/2566 624/-/จ.66/004 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
109 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2022 11/01/2566 624/-จ.66/003 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
110 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2393 11/01/2566 624/จ.66/002 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
111 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 22 11/01/2566 624/-/จ.66/001 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
112 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวให้ได้รับมาตรฐาน เพื่อรองรับเส้นทางการท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 2410 ตอนควบคุม 0100 ตอน บ้านเหล่า-ดอนกลอย ช่วง กม.5+000-กม.7+000 และ กม.12+700-กม.14+700 11/01/2566 อด.2/35/2566 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
113 ซ่อมแซมหลักกิโลเมตรและเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว งานบูรณะทรัพย์สิน 22/12/2565 624/จ.66/161 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
114 ซ่อมแซมราวกันอันตรา่ย ป้ายเตือนแนวทาง โคมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว งานบูรณะทรัพย์สิน 22/12/2565 624/จ.66/159 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
115 ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวและเสาป้ายจราจร งานบูรณะทรัพย์สิน 22/12/2565 624/จ.66/160 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
116 ซ่อมแซมแบริเออร์คอนกรีตและแบริเออร์พลาสติก งานบูรณะทรัพย์สิน 22/12/2565 624/จ.66/162 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
117 ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง - หนองกา ระหว่าง กม.0+003 - กม.61+030 (เป็นช่วง ๆ) 26/12/2565 624/จ.66/168 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
118 ซ่อมแซมไฟส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.0+000 - กม.34+028 (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 2025 ตอน ห้วยเกิ้ง - กุมภวาปี ระหว่า กม.0+000 - กม.14+100 (เป็นช่วง ๆ) 23/12/2565 624/จ.66/165 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
119 ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ระหว่าง กม.36+070 - กม.56+050 15/12/2565 624/จ.66/151 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
120 ซ่อมแซมผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.30+750 - กม.34+055 (เป็นช่วง ๆ) 14/12/2565 624/จ.66/146 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 429 รายการ