title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซ่อมแซมราวกันอัตรายและเสาการ์ดเรล งานบูรณะทรัพย์สิน 23/03/2566 624/จ.66/231 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
92 ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2350 งานบูรณะทรัพย์สิน 13/03/2566 624/จ.66/225 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
93 ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2239 งานบูรณะทรัพย์สิน 13/03/2566 624/จ.66/224 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
94 ซ่อมแซมราวกันอันตรายและเสาการ์ดเรล งานบูรณะทรัพย์สิน 08/03/2566 624/จ.66/219 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
95 ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่่ยว ทางหลวงหมายเลข 2023 งานบูรณะทรัพย์สิน 02/03/2566 624/จ.66/216 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
96 ซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน 15/02/2566 624/จ.66/202 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
97 จ้างซ่อมเครื่อถ่ายเอกสาร 07/02/2566 624/-/จ.66/191 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
98 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 22 11/01/2566 624/-/จ.66/001 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
99 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2312 ตอน 3 23/01/2566 624/-/จ.66/013 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
100 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2410 ตอน บ้านเหล่า - ดอนกลอย ตอน 2 23/01/2566 624/-/จ.66/012 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
101 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทาง่หลวงหมายเลข 2329 23/01/2566 624/-/จ.66/011 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
102 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหังงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2255 ตอน นาข่า - สุมเส้า ตอน 2 23/01/2566 624/-/จ.66/010 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
103 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ ตอน 2 18/01/2566 624/-/จ.66/006 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
104 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 18/01/2566 624/-/จ.66/007 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
105 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2566 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31200 งานป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2289 ตอน ลำพันชาด - วังสามหมอ 18/01/2566 624/-/จ.66/008 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 429 รายการ