title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ พร้อมป้ายเตือน MAST ARM 19/10/2566 624/จ.67/024 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
77 ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 19/10/2566 624/จ.67/018 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
78 ซ่อมแซมหลักนำทางชนิดอ่อนตัว งานบูรณะทรัพย์สิน 06/10/2566 624/จ.67/003 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
79 ซ่อมแซมโคมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 2410 งานบูรณะทรัพย์สิน 04/10/2566 624/จ.67/002 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
80 ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2096 งานบูรณะทรัพย์สิน 04/10/2566 624/จ.67/001 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
81 ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 227 2023 18/10/2566 624/จ.67/013 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
82 ซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน 27/09/2566 624/จ.66/342 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
83 ซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร 17/08/2566 624/จ.66/313 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
84 ตีเส้นจราจร ด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT ทางหลวงหมายเลข 22 26/07/2566 624/จ.66/303 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
85 ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวและหลักกิโลเมตร งานบูรณะทรัพย์สิน 11/07/2566 624/จ.66/299 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
86 ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวและป้ายเตือนเขตชุมชนลดตวามเร็วพร้อมไฟกระพริบ งานบูรณะทรัพย์สิน 11/07/2566 624/จ.66/298 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
87 ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 2096 01/06/2566 624/จ.66/267 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
88 ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 01/06/2566 624/จ.66/266 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
89 ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2410 2255 26/05/2566 624/จ.66/259 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
90 ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2239 26/05/2566 624/จ.66/258 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 429 รายการ