title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 22 06/03/2567 624/จ.67/152 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
62 จ้างเหมารื้อถอนและก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2022 05/03/2567 624/จ.67/147 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
63 ติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 2329 22/01/2567 624/จ.67/118 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
64 ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ทางหลวงหมายเลข 2410 03/01/2567 624/จ.67/101 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
65 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 2096 25/12/2566 624/จ.67/092 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
66 แก้ไขบูรณะทางผิวแอสฟัลท์ ทางหลวงหมายเลข 2022 19/12/2566 624/จ.67/086 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
67 ติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 2096 2092 18/12/2566 624/จ.67/083 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
68 ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ 18/12/2566 624/จ.67/084 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
69 ซ่อมแซมหน่วยบริการประชาชนตำรวจ ทางหลวงหนองหาน 22/11/2566 624/จ.67/061 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
70 รื้อถอนและก่อสร้างศาลาทางหลวง 19/10/2566 624/จ.67/023 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
71 ติดตั้งไฟกระพริบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ ทางหลวงหมายเลข 227 08/11/2566 624/จ.67/041 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
72 ก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 22 08/11/2566 624/จ.67/045 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
73 รื้อถอนและก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2022 20/10/2566 624/จ.67/025 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
74 จ้างซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน 21/11/2566 624/จ.67/056 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
75 ปรับปรุงทางหลวง (Bike Box) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน - บ้านยา ที่ กม.34+837 (แยกหนองหาน) 31/10/2566 624/จ.67/038 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 429 รายการ