title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,000 ลิตร 18/10/2566 624/ซ.67/017 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
32 ซื้อแบริเออร์พลาสติก 18/10/2566 624/ซ.67/016 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
33 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 18/10/2566 624/ซ.67/015 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 18/10/2566 624/ซ.67/014 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 17/10/2566 624/ซ.67/012 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
36 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา บนทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน – กุมภวาปี ตอน 7 ระหว่าง กม.11+500 - กม.18+450 13/05/2567 อด.2/7/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 17/10/2566 624/ซ.67/011 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
38 ซื้อหิน จำนวน 4 รายการ 16/10/2566 624/ซ.67/010 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
39 ซื้อสีจราจร จำนวน 4 รายการ 12/10/2566 624/ซ.67/009 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
40 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 รหัสงาน 31510 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง - ศรีธาตุ ตอน 1 ระหว่าง กม. 10+000 - กม.33+000 (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) 15/05/2567 อด.2/10/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
41 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน น้ำฆ้อง - ศรีธาตุ ตอน 3 ระหว่าง กม.2+600 - กม.4+950 21/05/2567 อด.2/24/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
42 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ตอน 6 ระหว่าง กม.27+300 - กม.29+650 21/05/2567 อด.2/23/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
43 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง ตอน 3 ระหว่าง กม.0+415 - กม.2+630 (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) 21/05/2567 อด.2/27/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
44 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน ตอน 1 ระหว่าง กม.10+435 - กม.11+800 21/05/2567 อด.2/34/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
45 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31411 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง ตอน 5 ระหว่าง กม.17+750 - กม.20+300 16/05/2567 อด.2/14/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 429 รายการ