title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
421 จ้างเหมาผลิตป้ายจราจรเพื่อติดตั้งในทางหลวงหมายเลข 22 23/07/2562 624/จ.62/265 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
422 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2255 2410 2022 2312 23/07/2562 624/จ.62/264 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
423 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง งานบรูณะทรัพย์สิน 12/07/2562 624/จ.62/262 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
424 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง (ก่อสร้างใหม) 05/07/2562 624/จ.62/255 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
425 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2289 28/06/2562 624/จ.62/253 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
426 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายเตือนโรงเรียนและหลักนำทาง งานบรูณะทรัพย์สิน 24/06/2562 624/จ.62/247 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
427 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 2096 24/06/2562 624/จ.62/246 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
428 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2025 2231 2350 2393 20/06/2562 624/จ.62/244 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
429 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2023 12/06/2562 624/จ.62/241 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
430 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2393 2289 06/06/2562 624/จ.62/232 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
431 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2022 04/06/2562 624/จ.62/228 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
432 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2023 2231 04/06/2562 624/จ.62/227 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
433 จ้างเหมาติดตั้งแบริเออร์พลาสติกและหลักนำทางชนิดอ่อนตัว งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 624/จ.62/220 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
434 จ้างเหมาติดตั้งแบริเออร์พลาสติก งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 624/จ.62/219 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
435 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายเตือนแนวทาง งานบรูณะทรัพย์สิน 29/05/2562 624/จ.62/218 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 421 ถึง 435 จาก 463 รายการ