title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
406 จ้างเหมาซ่อมแซมราวกันอันตราย งานบูรณะทรัพย์สิน 30/10/2562 624/จ.63/006 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
407 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2393 30/10/2562 624/จ.63/005 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
408 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 2096 24/10/2562 624/จ.63/002 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
409 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2025 2350 24/10/2562 624/จ.63/001 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
410 จ้างก่อสร้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบกลาง เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ระหว่าง กม.27+000 - กม.28+850 05/02/2563 อด.2/1/2563 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
411 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน รหัส 33500 ทางหลวงหมายเลข 2270 31/07/2562 624/จ.62/288 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
412 โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน รหัส 33500 ทางหลวงหมายเลข 2318 31/07/2562 624/จ.62/287 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
413 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2022 2096 22 08/08/2562 624/-/จ.62/301 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
414 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2393 2023 2025 2231 2350 08/08/2562 624/-/จ.62/299 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
415 จ้างเหมาซ่อมแซมป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2350 งานบูรณะทรัพย์สิน 07/08/2562 624/-/จ.62/296 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
416 จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสง 30/07/2562 624/-/จ.62/281 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
417 จ้างเหมาซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง งานบรุณะทรัพย์สิน 30/07/2562 624/จ.62/280 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
418 จ้างเหมาตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2393 2023 2239 25/07/2562 624/จ.62/279 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
419 จ้างเหมาตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2022 2096 2318 2096 2092 2230 24/07/2562 624/จ.62/274 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
420 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 22 23/07/2562 624/จ.62/266 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 406 ถึง 420 จาก 463 รายการ