title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
346 ล้างเครื่องปรับอากาศ 25/06/2563 624/จ.63/219 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
347 ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2312 25/06/2563 624/จ.63/218 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
348 งานผลิตป้ายจราจร เพื่อใช้ในเขตควบคุมของแขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) 22/06/2563 624/จ.63/212 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
349 ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 2023 ที่ กม.54+955 งานบรูณะทรัพย์สิน 19/06/2563 624/จ.63/210 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
350 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2025 2231 2350 2393 18/06/2563 624/จ.63/207 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
351 จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 รายการ 18/06/2563 624/จ.63/206 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
352 ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2289 2023 18/06/2563 624/จ.63/205 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
353 ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2255 2410 10/06/2563 624/จ.63/195 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
354 ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 2096 08/06/2563 624/จ.63/190 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
355 ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม-บ้านดุง 07/05/2563 624/จ.63/170 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
356 ปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 2410 ตอนบ้านเหล่า-ดอนกลอย ระหว่าง กม.18+300-กม.18+700 (โรงเรียนหว้านใหญ่ประชาคม) 18/05/2563 624/จ.63/177 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
357 ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม-หนองหาน ระหว่าง กม.7+000-กม.36+070 13/05/2563 624/จ.63/173 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
358 ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 2230 2092 05/05/2563 624/จ.63/169 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
359 ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2239 2393 05/05/2563 624/จ.63/168 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
360 ซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน ศรีธาตุ - วังสามหมอ ที่ กม.49+909 LT. และ กม.60+614 RT. 23/04/2563 624/จ.63/162 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 346 ถึง 360 จาก 463 รายการ