title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
316 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 2410 ที่ กม.0+260 03/12/2563 624/จ.64/054 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
317 ติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 2023 01/12/2563 624/จ.64/051 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
318 ติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 2410 01/12/2563 624/จ.64/050 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
319 ซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 22 26/11/2563 624/จ.64/040 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
320 ก่อสร้างศาลาทางหลวง (ทดแทนของเดิม) ทางหลวงหมายเลข 2410 27/11/2563 624/จ.64/044 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
321 ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 227 2289 2023 11/11/2563 624/จ.64/023 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
322 ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2025 2231 2350 2393 10/11/2563 624/จ.64/019 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
323 ตัดหญ้าทางหลวงหมายเลข 2096 2230 2092 05/11/2563 624/จ.64/014 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
324 ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2022 04/11/2563 624/จ.64/012 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
325 ท่ำการติดตั้งไฟกระพริบ LED ระบบพลังงานแสงอาทิตย์ 03/11/2563 624/จ.64/011 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
326 ซ่อมแซมป้ายจราจร งานบูรณะทรัพย์สิน 20/10/2563 624/จ.64/001 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
327 ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2022 2096 2318 18/09/2563 624/จ.63/311 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
328 ผลิตป้ายจราจร ปริมาณงาน 89.10 ตร.ม. 15/09/2563 624/จ.63/298 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
329 ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 16/09/2563 624/จ.63/300 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
330 ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2239 2023 15/09/2563 624/จ.63/294 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 316 ถึง 330 จาก 463 รายการ