title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
301 ซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไข และขุดลอกรางระบายน้ำ 13/01/2564 624/จ.64/120 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
302 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 2350 02/02/2564 624/จ.64/146 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
303 ผลิตและติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 05/01/2564 624/จ.64/104 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
304 ติดตั้งไฟสัญญาณจราจร (ไฟกระพริบ) และติดตั้งป้ายเตือนทางแยก 06/01/2564 624/จ.64/108 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
305 ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2329 2312 24/12/2563 624/จ.64/097 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
306 ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 22 21/12/2563 624/จ.64/078 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
307 ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 22 23/12/2563 624/จ.64/093 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
308 ตัดหญ้าสองข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2255 2410 23/12/2563 624/จ.64/092 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
309 ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 2092 2230 22/12/2563 624/จ.64/085 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
310 ตัดหญ้าลาดข้างทาง 227 2023 2239 21/12/2563 624/จ.64/079 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
311 ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2239 2393 16/12/2563 624/จ.64/073 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
312 ตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2096 14/12/2563 624/จ.64/065 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
313 จ้างตัดหญ้า ทางหลวงหมายเลข 2023 14/12/2563 624/จ.64/064 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
314 ติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบ ทางหลวงหมายเลข 227 09/12/2563 624/จ.64/063 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
315 จ้างเหมาก่อสร้างศาลาทางหลวง (ก่อสร้างใหม่) Type B 04/12/2563 624/จ.64/055 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 301 ถึง 315 จาก 463 รายการ