title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซ่อมเครื่องใช้สำนักงาน 11/06/2567 624/จ.67/229 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2567 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน) จ.อุดรธานี 1 แห่ง 21/05/2567 อด.2/28/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
3 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 2255 ตอน นาข่า - สุมเส้า ระหว่าง กม. 0+000 - กม.22+031 (เป็นช่วงๆ) และทางหลวงหมายเลข 2329 ตอน เพ็ญ - สร้า 14/05/2567 อด.2/1/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
4 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31310 งานหมุดสะท้อนแสง บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน ตอน 3 ระหว่าง กม. 15+000 - กม.36+000 (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) 22/05/2567 อด.2/39/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
5 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา 1.บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน ลำพันชาด-บ้านผาสุก 2.ทางหลวงหมายเลข 2022 ตอน นิคม -บ้านดุง 3.ทางหลวงหมายเ 22/05/2567 อด.2/38/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
6 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2350 ตอน หนองหาน - กุมภวาปี ตอน 3 ระหว่าง กม. 0+000 -กม.34+072 (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) 21/05/2567 อด.2/32/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
7 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองขาม - หนองหาน , หนองหาน - บ้านยา ระหว่าง กม. 4+722 - กม.36+070, กม. 36+070 - กม.56+050 21/05/2567 อด.2/31/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
8 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2096 ตอน หนองเม็ก - บ้านดุง , บ้านดุง - หนองกา ระหว่าง กม. 0+000-กม.40+000 , กม. 41+000 -กม.69+091 21/05/2567 อด.2/30/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
9 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2023 ตอน น้ำฆ้อง - ศรีธาตุ , ศรีธาตุ-วังสามหมอ ระหว่าง กม. 0+000 - กม.36+614,กม. 36+614 - กม.61+145 21/05/2567 อด.2/29/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
10 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง - ศรีธาตุ ตอน 1 ระหว่าง กม. 10+000 - กม.33+000 (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) 21/05/2567 อด.2/33/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
11 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 2329 ตอน เพ็ญ - สร้างคอม ตอน 1 ระหว่าง กม. 10+000 - กม.27+000 (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) 15/05/2567 อด.2/10/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
12 จ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31310 งานหมุดสะท้อนแสง บนทางหลวงหมายเลข 2239 ตอน บ้านต้อง - ศรีธาตุ ตอน 2 ระหว่าง กม. 0+000 - กม.53+273 (ดำเนินการเป็นช่วงๆ) 22/05/2567 อด.2/37/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
13 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31510 งานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 227 ตอน ลำพันชาด - บ้านผาสุก ตอน 3 ระหว่าง กม. 95+000 - กม120+850 22/05/2567 อด.2/41/2567 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
14 ก่อสร้างศาลาทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2022 27/05/2567 624/จ.67/203 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
15 ตัหญ้า ทางหลวงหมายเลข 22 28/05/2567 624/จ.67/208 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 463 รายการ