title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อไฟกระพริบ 26/10/2566 624/ซ.67/035 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2 ซื้อสีจราจร จำนวน 3 รายการ 25/10/2566 624/ซ.67/034 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 25/10/2566 624/ซ.67/033 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
4 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 25/10/2566 624/ซ.67/032 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
5 ซื้อยาง จำนวน 3 รายการ 25/10/2566 624/ซ.67/031 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 24/10/2566 624/ซ.67/030 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
7 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 24/10/2566 624/ซ.67/029 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
8 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 24/10/2566 624/ซ.67/028 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 20/10/2566 624/ซ.67/027 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
10 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 6,800 ลิตร 20/10/2566 624/ซ.67/026 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
11 ซื้อปุ๋ย จำนวน 6 รายการ 19/10/2566 624/ซ.67/022 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/10/2566 624/ซ.67/021 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
13 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า 19/10/2566 624/ซ.67/020 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 19/10/2566 624/ซ.67/019 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
15 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 2,000 ลิตร 18/10/2566 624/ซ.67/017 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 392 รายการ