title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ประจำปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 33100 กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน หนองหาน - บ้านยา ที่ กม. 42+273.000 24/01/2565 คค 06044/พ.5.1/(eb)/2/565 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2 ซ่อมผิวทาง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2023 11/11/2564 624/จ.65/052 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
3 ตัดหญ้าลาดข้างทาง ทางหลวงหมายเลข 2023 2393 28/07/2563 624/จ.63/235 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
4 ซื้อหลักนำทาง 27/11/2562 624/ซ.63/043 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
5 จ้างเหมาทำการปรับปรุงบริเวณหน้าโรงเรียน 22/01/2563 624/จ.63/096 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 1 ถึง 5 จาก 5 รายการ