title
แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
UDONTHANI 2 (NONG HAN) HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นที่จะรักษาทางหลวงให้ผู้ใช้ทางหลวง ได้ใช้ ทางหลวงที่ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย สวยงาม โดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและทรัพยากรที่มีอยู่ ให้เกิด ประโยชน์สูงสุดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 30/05/2562 624/ซ.62/224 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
2 ซื้อไฟกระพริบ (สีเหลือง) 29/05/2562 624/ซ.62/223 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
3 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3000 ลิตร 29/05/2562 624/ซ.62/222 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
4 ซื้อยาง จำนวน 3 รายการ 29/05/2562 624/ซ.62/221 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 21/05/2562 624/ซ.62/213 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
6 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3000 ลิตร 21/05/2562 624/ซ.62/212 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
7 ซื้อแผ่นสะท้อนแสง (สีส้ม) 16/05/2562 624/ซ.62/210 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
8 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 3,000 ลิตร 21/05/2562 624/ซ.62/209 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
9 ซื้อวัสดุไฟฟ้า 5 รายการ 01/05/2562 624/ซ.62/199 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
10 ซื้อหลักนำทางชนิดอ่อนตัว 01/05/2562 624/ซ.62/196 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
11 ซื้อน้ำมันดีเซล 29/04/2562 624/ซ.62/195 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
12 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 29/04/2562 624/ซ.62/194 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
13 ซื้อ Hot mix 29/04/2562 624/:.62/193 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
14 ซื้อผงซับน้ำมัน 29/04/2562 624/ซ.62/192 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
15 ซื้อไฟฟ้า 4 รายการ 25/04/2562 624/ซ.62/190 แขวงทางหลวงอุดรธานีที่ 2 (หนองหาน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 39 รายการ